บุคลากร

อ.ดร.เจษฎ์บดินทร์ จิตต์โศภิตานนท์
หัวหน้าศูนย์คอมพิวเตอร์
——————————-
13900688_1198405063517027_2111062460_n surin
นายวรสิทธิ์ นุกุลกาล
นายสมยศ ศรีหานนท์
นายสุรินทร์ จันทร์ปุ่ม
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์  ชำนาญการ
Email : [email protected] Email : Email : [email protected]