บุคคลที่สมัคร E-mail reru.ac.th ได้ ต้องเป็นนักศึกษา หรือบุคลากร ในมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดเท่านั้น

คลิก สมัคร Email 

Download File 

[pdf-embedder url=”https://cct.reru.ac.th/wp-content/uploads/2022/03/ขั้นตอนการสมัคร-Email-RERU.pdf” title=”ขั้นตอนการสมัคร Email RERU”]