การสำรองข้อมูลและการซิงค์ Email : @reru.ac.th

สำรองข้อมูลไฟล์จากคอมพิวเตอร์ กล้อง หรือการ์ด SD ไปที่ระบบคลาวด์ ค้นหาไฟล์ต่างๆ ได้จากอุปกรณ์หรือคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องโดยใช้ Google ไดรฟ์ พร้อมทั้งดูรูปภาพต่างๆ ได้ใน Google Photos

Download ได้จาก  Google ได้  เคลิก