ศูนย์คอมพิวเตอร์ ประชุมหารือแนวทางป้องกันและยกระดับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์

ศูนย์คอมพิวเตอร์ ประชุมหารือแนวทางป้องกันและยกระดับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด   นำโดยท่าน อาจารย์ ดร.มนชิดา ภูมิพยัคฆ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ และสื่อการเรียนรู้