ประกาศแนวทางการเผยแพร่ ข้อมูลข่าวสารต่อสาธรารณะ ผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย ฯ

[pdf-embedder url=”https://cct.reru.ac.th/wp-content/uploads/2018/07/13_11_60.pdf”]