ภาพ เข้าศึกษาดูงาน ณ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 2/2/2017

16521644_1247946688574899_385723255_n 16522812_1247946701908231_1395729021_n 16558457_1247946725241562_2039349809_n