ภาพเข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1 /2/2017

timthumb timthumb (23)

timthumb (21) timthumb (19) timthumb (20) timthumb (18) timthumb (17) timthumb (16) timthumb (15) timthumb (22) timthumb (14) timthumb (13) timthumb (11) timthumb (12) timthumb (7) timthumb (8) timthumb (9) timthumb (10) timthumb (4) timthumb (5) timthumb (3) timthumb (2) timthumb (1) timthumb (6)

ขอบคุณภาพ จาก ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม