โครงสร้าง

 

 

aj-kresuk
ผศ.ดร.เฉลย  ภูมิพันธุ์
อธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

 AJ-TUK
อาจารย์ ดร.พิทักษ์  พลคชา
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและสือดิจิทัล
surin

นายสุรินทร์  จันทร์ปุ่ม

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

13900688_1198405063517027_2111062460_n

นายวรสิทธิ์  นุกุลกาล

นักวิชาการคอมพิวเตอร์